Meniu

TERMENI ȘI CONDIȚII eSky

 

 1. Informații generale despre companie

Banca Comercială Română (BCR) sucursala Unirea, Bucureşti

RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)

RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)

 

 

 1. Termeni și condiții generale – www.esky.ro

 

 1. Preambul
  1. Vizitarea site-ului www.esky.ro și utilizarea Sistemului de rezervări de bilete de avion implică acceptarea Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos.
  2. Operatorul Sistemului pentru Rezervari de Bilete de Avion din cadrul www.eSky.ro este societatea eSky pl S.A., cu sediul in Katowice (40-265), str. Murckowska, nr. 14A, Polonia, reprezentată de către SC eSky Travel Search SRL.
  3. Pentru a folosi Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion, vor trebui acceptate, implicit, toate condiţiile descrise în cele ce urmează, indiferent dacă Utilizatorul apelează la serviciile Companiei prin mijloace electronice (pe site sau prin intermediul aplicației eSky pentru smartphone) sau telefonic. Acceptarea lor reprezintă expresia voinţei personale şi constituie o obligaţie legală între Utilizator şi eSky Travel Search SRL.
  4. Utilizatorul are dreptul să copieze ori să folosească, fără obligaţii faţă de eSky Travel Search SRL, conţinutul scris de mai jos.
  5. Compania își rezervă dreptul de a face modificari ale acestor termeni și conditii de utilizare, precum si orice alte modificari asupra site-ului www.esky.ro, fără vreo notificare prealabila. Accesând pagina destinată termenilor și condițiilor, utilizatorul va putea citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.
  6. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația Utilizatorilor de a înceta accesarea site-ului www.esky.ro, a aplicației eSky și de a înceta folosirea Sistemului pentru rezervări de Bilete de Avion.
  7. Prevederile Contractului cadru de comercializare a produselor turistice, din Ordinul nr. 1387/2015, cat si prevederile din OG 2/2018, sunt inserate și fac parte integrantă din termenii și condițiile de mai jos.

 

 1. Definiții
  1. Compania - SC eSky Travel Search SRL, cu datele de identificare arătate în informațiile generale ale companiei.
  2. Utilizatorul – orice persoană care foloseşte Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion atât telefonic, cât şi prin mijloace electronice. Utilizatorul va putea fi definit şi ca Beneficiar sau Client.
  3. Termenii şi condiţiile eSky.ro – totalitatea prevederilor legale ce au în vedere desfășurarea relației comerciale între Companie și Utilizator, inclusiv cele cu privire la contractul cadru de comercializare a produselor turistice, drepturile consumatorilor, comerțul electronic, contractele la distanță, protecția datelor, clauzele abuzive.
  4. Sistemul pentru Rezervări de Bilete de Avion sau (Sistemul) – software ce îi permite Utilizatorului să caute curse interne (pe teritoriul României) sau internaţionale între oricare două oraşe şi, de asemenea, să estimeze costurile aferente, respectiv să cumpere biletele de avion.

 

 1. Drepturile și obligațiile părților
 1. Utilizatorul:
  1. Confirmă că are întreaga putere legală sau că este capabil să îşi asume obligaţii legale, având în vedere că prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate financiară cu privire la utilizarea Sistemului.
  2. Se angajează să folosească Sistemul exclusiv pentru rezervarea sau cumpărarea de bilete în condiţii legale, evitând orice acţiune rău intenţionată menită să îi aducă (Utilizatorului) foloase necuvenite.
  3. Nu va face rezervări folosind identităţi false sau plăți pentru aceste rezervări cu carduri de credit pentru care nu deţine acceptul titularului de a le folosi.

 

 1. Compania:
  1. Se angajează să ofere servicii la cele mai înalte standarde tuturor Clienţilor ce apelează la serviciile sale, fie prin intermediul site-ului www.eSky.ro, aplicației eSky, fie prin intermediul Departamentului Serviciu Clienţi.
  2. Va face tot posibilul pentru a remedia eventualele defectiuni survenite in cadrul Sistemului in cel mai scurt timp.
  3. Va reprezenta Utilizatorul în relaţia cu liniile aeriene; totuşi, Utilizatorul va putea contacta direct linia aeriană în vederea rezolvării cerinţelor sale, înţelegând că soluţia adoptată este răspunderea sa şi nu implică în niciun fel Compania.
  4. Va respecta obligația de informare a Utilizatorului, prin publicarea prezentelor termeni și condiții pe site-ul www.esky.ro.

 

 1. Limitarea răspunderii
  1. eSky Travel Search SRL menționează că utilizarea Sistemului se face exclusiv pe cheltuiala și riscul Utilizatorului. Compania nu garantează că folosirea Sistemului va fi lipsită de erori la fel cum nu garantează nici că rezultatele căutării vor îndeplini cerințele Utilizatorului în ceea ce privește conținutul, precizia și utilitatea informațiilor returnate.
  2. De asemenea, responsabilitatea privind corectitudinea și acuratețea datelor pasagerilor, datelor de contact, cărților de credit sau a datelor de facturare utilizate în efectuarea unei rezervări îi revine în totalitate Utilizatorului, Compania neputând fi trasă la răspundere în cazul în care Utilizatorului i se aduce un prejudiciu ca urmare a nerespectării acestei prevederi.
  3. Compania nu este direct răspunzătoare și nu i se pot pretinde despăgubiri în cazul refuzului la îmbarcare pe fondul neprezentării la timp la zbor, conform regulamentelor în vigoare (120 minute în cazul zborurilor externe și 90 minute în cazul zborurilor interne) sau a unor probleme legate de documentele personale (depășirea valabilității documentului de identitate, lipsa vizei de intrare în țara de destinație sau de escală, pașaport cu interdicție, viză falsă, lipsa declarațiilor notariale și/sau a cazierului în cazul însoțirii de minori etc), responsabilitățile cu privire la obținerea informațiilor referitoare la documentele necesare pentru formalitățile de călătorie precum și a deținerii respectivelor documente la momentul zborului revenindu-i în exclusivitate pasagerului.
  4. Unele Linii Aeriene pot cere informații suplimentare cu privire la pasager (API) sau înregistrarea pasagerului (check-in) cu 15 zile până la 8 ore înainte de zbor, nerespectarea acestor proceduri putând atrage penalizări din partea liniilor aeriene respective refuzul la îmbarcare. eSky Travel Search va lua toate măsurile pentru a informa pasagerul cu privire la aceste proceduri, atât înainte de confirmarea biletului cât și ulterior confirmării, punându-i la dispoziție mijloacele necesare pentru completarea formularelor cu informații suplimentare,și nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care pasagerul nu completează informațiile personale corect și în timp util.
  5. Anumite tarife disponibile în sistemul de rezervare www.eSky.ro sunt supuse anumitor condiții speciale de rezervare și emitere. Această regulă se aplică în special biletelor de avion ce trebuie rezervate și achitate cu cel puțin 7 și 14 zile în avans (advanced purchase) sau celor cu emitere obligatorie în termen de maximum 24 de ore sau chiar în ziua efectuării rezervării (instant purchase). Nerespectarea acestor condiții de rezervare poate influența tariful final al biletului. În astfel de condiții, eSky Travel Search SRL își rezervă dreptul de a anula rezervarea înainte de data plecării și nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea termenului de emitere dat de Liniile Aeriene, motivat prin depașirea termenului de cumpărare a biletului specificat în condițiile tarifare.
  6. Compania nu este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract în următoarelor cazuri:

 a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Utilizatorului;

 b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Compania, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Compania nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

  1. Potrivit Legii nr. 248/2005 referitoare la libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români sub 18 ani pot călători în străinătate numai însoțiți de către ambii părinți sau de către un singur părinte/adult, și având asupra lor documentele necesare (carte de identitate sau pașaport, declarație notarială din partea părintelui ce nu va efectua călătoria, precum și cazierul judiciar la adultului însoțitor, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinți). eSky Travel Search va lua toate măsurile pentru a informa pasagerul cu privire la aceste proceduri pe website-ul propriu și/sau telefonic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele prejudicii care pot apărea din cauza nerespectării de către utilizator a legislației în vigoare în ceea ce privește călătoria minorilor.

 

 

 1. Proprietatea intelectuală

5.1. Intregul continut al site-ului www.esky.ro, incluzand texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea Companiei sau a furnizorilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.

5.2. Folosirea, fara acordul scris, a oricaror elemente de pe site-ul www.esky.ro sau a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

5.3. Pentru a raporta probleme privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteţi un email la adresa: contact@esky.ro .

 

 1. Protecția consumatorilor
  1. Compania înțelege să respecte dispozițiile legale în materia protecției consumatorilor și să nu încalce, în desfășurarea activității comerciale, niciun drept prevăzut de legislația din domeniul protecției consumatorilor.
  2. Pentru reclamații, Utilizatorul va putea accesa http://reclamatii.anpc.ro/

 

 1. Cookies
  1. Cookies sunt fişiere de dimensiuni mici stocate pe computerul dumneavoatră în momentul în care vizitaţi eSky. Computerul dumneavoastră recunoaşte şi acceptă automat aceste fişiere. Informaţia colectată de cookie este stocată pe server şi va fi folosită de fiecare dată când Utilizatorul va accesa eSky. Cookies înmagazinează informaţii comerciale şi de marketing. Aceste fişiere sunt utilizate pentru diferite funcţii: interacţiunea dintre Utilizator şi website mai rapidă, completarea automată a formularelor, păstrarea produselor în coşul de cumpărături, înregistrarea preferinţelor Utilizatorului, autentificare şi securitate.
  2. Fişierele de tip Cookie nu sunt periculoase şi nu trebuie tratate de Utilizator precum un virus ce poate dăuna computerului. Browser-ul utilizat permite setarea şi limitarea colectării de fişiere Cookie pe hard disk.
  3. Deşi este stocat pe hard disk, un Cookie nu poate citi şi transmite proprietarului site-ului alte informaţii salvate pe hard disk. Un cookie conţine doar informaţii colectate la accesarea unei pagini www.

 

 

 1. Reclamaţii
  1. Plângerile cu privire la efectuarea unei rezervări sau achiziţionarea unui bilet de avion trebuie trimise în termen de 7 zile de la data achiziţionării serviciului, fie în scris pe adresa biroului eSky Travel Search SRL, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735 sau prin intermediul formularului de reclamații online disponibil aici. Plângerile cu privire la incidentele legate de zbor trebuie trimise în termen de maximum 7 zile de la efectuarea zborului, însoţite de documentele doveditoare, în caz contrar eSky Travel Search SRL nemaiputând garanta înregistrarea reclamaţiei pasagerului de către linia aeriană.
  2. eSky Travel Search va confirma Clientului acceptarea reclamaţiei şi îl va informa pe acesta în legatură cu termenul necesar investigării reclamaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Termenul pentru soluţionarea unei reclamaţii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

 1. Dispoziții finale
  1. Compania poate aduce modificari termenilor si conditiilor de utilizare, fara a anunta acest lucru anterior in continutul site-ului. Revine obligația Utilizatorilor sa recitească termenii si conditiile de utilizare de fiecare dată cand accesează sau utilizează site-ul www.esky.ro. Utilizarea site-ului ulterior modificarii acestor termeni constituie acceptarea termenilor si conditiilor modificate.
  2. Termenii și condițiile Companiei sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Incalcarea prevederilor acestui document constituie o încălcare a drepturilor Companiei si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.
  3. Site-ul www.esky.ro poate contine linkuri catre diverse alte site-uri. Atunci cand sunt accesate aceste site-uri, Utilizatorii au obligatia de a respecta termenii si conditiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

 

 

 1. Termeni și condiții specifice

 

 1. BILETELE DE AVION

 

 1. Căutarea zborurilor
  1. Utilizatorul va putea căuta zboruri disponibile, care să îndeplinească criteriile sale, prin alegerea uneia sau mai multor rute de zbor şi prin completarea unui formular cu datele sale personale.

 

 1. Confirmarea rezervării
  1. Utilizatorul primeşte confirmarea rezervării la adresa de e-mail pe care a introdus-o în câmpul aferent. Confirmarea include: numărul rezervării, informaţii despre ruta aleasă, costul total al biletului şi metoda de plată.
  2. Parcurgerea tuturor paşilor prezentaţi şi comandarea biletului vor fi obligatorii pentru cumpărarea unui bilet de avion.
  3. Costul unui bilet este afişat în moneda Europeana – EURO. Acesta include: preţul biletului, taxele de aeroport şi taxa de emitere a biletului percepută de către Companie pentru acoperirea costurilor administrative care pot rezulta din confirmarea rezervării.
  4. Confirmarea unei rezervări nu presupune şi confirmarea tarifului final, liniile aeriene putând modifica tariful fără un anunţ prealabil. Astfel, dacă rezervarea Utilizatorului a fost facută pe un tarif care nu mai este valabil în momentul confirmării plăţii de către banca folosită de Companie, angajaţii Companiei vor lua legatura cu Utilizatorul pentru a-i transmite noul tarif, înainte de a emite biletul de avion.
  5. Dacă Utilizatorul va agrea noul tarif, acesta va trebui sa întreprindă măsuri pentru a plăti companiei în cel mai scurt timp diferenţa rezultată, urmând ca biletul de avion să fie emis după ce diferenţa este plătită şi confirmată. Dacă Utilizatorul nu va agrea tariful comunicat, Compania va returna în totalitate suma platită de Utilizator în termen de 2-5 zile lucrătoare de la momentul primirii banilor (termenul poate varia în funcţie de procedurile bancare).

 

 1. Cumpărarea unui bilet de avion
  1. Utilizatorul poate cumpăra un bilet în condiţiile în care a introdus în Sistem datele personale corecte, respectând ordinea cerută de către procedurile companiilor aeriene. Înainte de a cumpăra un bilet, Utilizatorul este obligat să citească şi să accepte Termenii și condițiile companiei, precum şi să-şi însuşească informaţii privind condiţiile de plată pentru rutele de zbor alese.
  2. Înţelegerea detaliilor despre tarif îl va ajuta pe Utilizator să facă cea mai bună alegere în termeni de cost al rutelor alese precum şi să minimizeze costul unei eventuale anulări. În acest sens, Utilizatorului îi este recomandat să consulte regulile impuse de clasele tarifare şi, în cazul unor neclarităţi, să contacteze Serviciul Clienţi.
  3. Pentru a obţine cele mai mici tarife pentru zboruri pe teritoriul Europei se recomandă ca rezervările şi cumpărarea biletului să fie efectuate cu cel puţin două săptămâni înainte de data zborului.
  4. Cel mai mic tarif este cel aferent biletelor ce folosesc „Regula zilei de Duminică”. Când se foloseşte un astfel de bilet, Utilizatorul trebuie să aibă în vedere că returul se va face întotdeauna în cea mai apropiată Duminică după plecare. De asemenea, plecarea şi sosirea nu vor avea loc în aceeaşi zi.
  5. Dacă tarifele prezentate diferă în mod semnificativ de cele finale, este posibil ca locurile în clasele economice să fie epuizate. Sunteţi rugat să verificaţi datele de plecare şi sosire.
  6. În cazul călătoriilor în afara Europei este bine de ştiut că tariful depinde în mare parte de sezon.
  7. După primirea rezervării, eSky Travel Search SRL poate contacta Clientul în vederea verificării datelor sale personale şi pentru a confirma oferta. Dacă acest contact nu va fi posibil, Compania nu va putea fi trasă la răspundere pentru efectuarea rezervării în condiţiile expuse în rezervare.

 

 1. Metode de plată
  1. Pentru a cumpăra un bilet de avion prin intermediul site-ului www.eSky.ro sau prin departamentul Serviciu Clienți eSky Travel Search SRL, Compania pune la dispoziție trei metode de plată:
 1. Carte de credit și/sau card bancar
 2. Transfer bancar
 3. Depunere de numerar la ghişeul băncii
  1. Utilizatorul poate alege metoda de plată pe care o preferă în cadrul secțiunii "Sistemul de rezervări".
  2. Biletele pentru zboruri "Low Cost" pot fi cumpărate exclusiv prin carte de credit sau card bancar: blocarea locurilor și a tarifelor pentru zborurile de tip "Low Cost" se poate face exclusiv folosind o carte de credit sau card bancar valid pentru plățile online. Achitarea unei rezervări de tip “Low Cost” prin transfer bancar sau folosirea unui card de credit sau bancar nevalidat de sistemul de plăți atrage de la sine riscul unor modificări tarifare, în funcție de momentul efectuării plății.
  3. Plățile prin transfer bancar sunt acceptate doar pentru bilete rezervate cu cel puțin 7 zile înainte de data călătoriei. Atunci când alege opțiunea "Transfer bancar" ca metodă de plată, Utilizatorul se obligă să plătească eSky Travel Search SRL suma datorată în termen de 24 de ore de la efectuarea rezervării și să trimită în cel mai scurt timp prin e-mail sau prin fax copia ordinului de plată sau a foii de depunere, respectiv să confirme telefonic trimiterea documentului și să se asigure că documentul a fost recepționat într-o formă lizibilă.
  4. Achitarea unui serviciu prin transfer bancar se poate face numai după rezervarea respectivului serviciu și confirmarea tarifului de către Serviciul clienți într-unul din conturile:

SC eSky Travel Search SRL

Banca Comercială Română (BCR)

RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)

RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)

  1. Transferul trebuie făcut pe numele și prenumele Utilizatorului (pasagerului) și trebuie să includă numărul rezervării. Lipsa unor mențiuni clare pe ordinul de plată cu privire la numărul rezervării și numele pasagerului poate duce la imposibilitatea identificării rezervării, situație în care eSky Travel Search nu va putea fi trasă la răspundere pentru neconfirmarea rezervării în timp util și pentru eventualele modificări de cost ce derivă din aceasta. Biletele cumpărate prin intermediul transferului bancar sau a plăților în numerar vor fi emise de către Companie în ziua în care suma datorată va ajunge în conturile menționate mai sus.
  2. Comisioanele aferente plății prin transfer bancar vor fi suportate în întregime de către plătitor, eSky Travel Search rezervându-și dreptul de a nu emite biletul de avion, atâta timp cât întreaga sumă datorată nu se află în conturile de mai sus.

Atenție! Liniile aeriene permit emiterea biletelor la nu mai mult de 72 de ore de la momentul rezervării dar, în cazul unora dintre bilete, această perioadă se reduce la 24 de ore sau chiar mai puțin. Depășirea acestui termen presupune anularea rezervării Utilizatorului. Compania nu își asumă nicio responsabilitate privind anularea rezervărilor din cauza întârzierilor în efectuarea plăților către conturile sale și/sau primirea confirmării acestora.

  1. Plățile prin carte de credit și/sau card bancar : Utilizatorul poate folosi pentru a face astfel de plăți următoarele tipuri de carte de credit sau card bancar: VISA și Mastercard.
  2. La alegerea cărții de credit sau card bancar ca modalitate de plată, Utilizatorul este obligat să completeze, în secțiunea „Sistemul de rezervări”, anumite informații despre cartea de credit sau cardul bancar (tipul, numărul, data de expirare, numele posesorului și codul CVV). După plasarea comenzii, suma datorată va fi automat retrasă de pe card în vederea cumpărării biletelor dorite. În funcție de tipul biletului, ruta aleasă și numărul de pasageri, este posibil ca plata să se efectueze în două sau mai multe tranzacții însumând valoarea totală a biletului confirmată de Utilizator la efectuarea rezervării. În unele cazuri, detaliile cărții de credit sau cardului bancar pot fi transferate prin mijloace electronice securizate Liniilor Aeriene, care vor prelua plățile rezervărilor la emiterea biletelor, urmând ca eSky Travel Search să colecteze diversele taxe aferente.
  3. Toate rezervările efectuate prin intermediul eSky sunt procesate de către deținătorul sistemului de rezervări eSky Polonia sau de către sistemul operatorului aerian. În funcție de compania aeriană care validează biletul, tranzacțiile sunt efectuate printr-un instrument IATA numit BSP (Billing and Settlement Plan) specific fiecărei țări, în moneda agreată sau în moneda specifică țării de plecare, urmând ca banca utilizatorului să facă automat conversia din moneda solicitată de linia aeriană în moneda în care este deschis contul Utilizatorului la cursul băncii respective. Comisioanele și metoda de efectuare a conversiei valutare țin strict de banca emitentă a cardului, Compania nefiind răspunzatoare pentru eventuale diferențe rezultate în urma cursului de schimb valutar aplicat de bancă și a eventualelor comisioane percepute de aceasta pentru a procesa respectiva conversie valutară.
  4. În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă serviciului comandat iar clientul, informat telefonic și/sau prin e-mail de acest fapt, nu întreprinde toate măsurile de achitare a sumei restante în timp util, acest fapt se consideră a fi renunțare și intră în vigoare penalizările aferente condițiilor de anulare a biletului dictate de către Liniile Aeriene.
  5. În plus, pentru a minimiza încercările de fraudare a cărții de credit sau cardului bancar, eSky Travel Search își rezervă dreptul de a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că pasagerul este titularul de drept al cardului sau că titularul și-a dat acceptul pentru achitarea sumei rezervării, cerând acordul scris al acestuia precum și copia cărții de credit sau cardului bancar sau un extras de cont recent.

NOTĂ: Introducerea incorectă sau incompletă a detaliilor cardului bancar sau cărții de credit (numărul cardului, data expirării, codul CVV/CVC sau numele titularului) precum și orice alte restricții (fonduri insuficiente, depășirea plafonului de plăți zilnic/saptamanal/lunar, blocarea cardului, restricționarea la folosirea acestuia numai în interiorul tării etc.) va duce la refuzarea cererii de către Sistemul de rezervări. În această situație, eSky nu va putea fi trasă la răspundere pentru neconfirmarea rezervării în timp util și pentru eventualele modificări de cost ce derivă din aceasta.

 1. Factura
  1. Compania va elibera, pentru fiecare rezervare, o factură fiscală, folosind datele de facturare oferite de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu specifică date de facturare separate, Compania va emite factura pe numele plătitorului.
  2. Factura fiscală se emite în RON, indiferent de moneda în care a fost efectuată tranzacția pentru costul biletului de avion, cursul aplicat pentru facturare fiind cursul Băncii Naționale a României (BNR). Compania nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele diferenţe ce pot apărea între suma facturată și suma retrasă de pe cardul bancar în urma tranzacționării în altă monedă decât cea în care este deschis contul principal al cardului.
  3. Factura se trimite, la cerere, prin e-mail (la adresa de e-mail oferită de Utilizator) în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării rezervării.
  4. Conform legilor în vigoare, factura se consideră original fără semnătura şi ştampila Companiei. Totuşi, în cazul în care Utilizatorul doreşte acest lucru, Compania poate trimite prin curierat (pe cheltuiala Utilizatorului) un exemplar semnat şi ştampilat.
  5. Începând cu data de 01 ianuarie 2017, conform modificărilor aduse Codului Fiscal și obligativității de depunere a declarației 394 în format actualizat, ce afectează toți plătitorii de TVA de pe teritoriul României, atât persoane fizice cât și persoane juridice, compania eSky are obligativitatea de a înregistra în facturile fiscale emise pentru servicii turistice prestate pe teritoriul României, codul numeric personal al cumpărătorului (CNP).

 

 1. Forma biletului
  1. eSky Travel Search SRL îşi rezervă opţiunea de a schimba forma biletului din bilet tipărit în bilet electronic, acolo unde există această posibilitate ori Sistemul funcţionează în aşa manieră.

 

 1. Expedierea biletelor electronice
  1. Biletele electronice cumpărate prin intermediul paginii www.eSky.ro vor fi trimise automat la adresa de e-mail specificată în cadrul secţiunii “Sistemul de rezervări”. Astfel este obligatoriu ca adresa e-mail menţionată în timpul procesului de rezervare să fie validă şi activă, Compania neputând fi trasă la răspundere în cazul unui prejudiciu adus clientului deoarece biletul nu este primit la timp.

 

 1. Expedierea biletelor tipărite
  1. La cerere, eSky Travel Search SRL va expedia, pe cheltuiala Utilizatorului, biletele tipărite în următoarele perioade de timp:
 1. 2 zile lucrătoare pentru localităţi din România;
 2. 3 zile lucrătoare pentru localităţi din Europa;
 3. 5 zile lucrătoare pentru localităţi din afara Europei.

 

  1. Biletele vor fi trimise Clientului ca "Scrisoare recomandată" la adresa specificată în cadrul secţiunii "Sistemul de rezervări" ca adresă de corespondenţă.
  2. În momentul în care Utilizatorul comandă expedierea unui bilet la adresa specificată în cadrul secţiunii "Sistemul de rezervări", acceptă implicit condiţiile de expediere ale companiilor de curierat.

 

 1. Modificarea sau anularea rezervării datorată liniei aeriene
  1. eSky Travel Search SRL nu îşi asumă răspunderea pentru orice modificări ale orarelor sau rutelor de zbor datorate Liniilor Aeriene, precum şi în cazul anulării zborului de către Liniile Aeriene. Orice informaţii referitoare la posibile schimbări în sistemele Liniilor Aeriene vor fi comunicate de către angajaţii eSky Travel Search SRL fie telefonic, fie la adresa de e-mail specificată în cadrul secţiunii “Sistemul de rezervări” în momentul primirii de către eSky Travel Search SRL a notificării oficiale de la operatorul de transport aerian.
  2. eSky Travel Search nu îşi va asuma responsabilitatea pentru pierderile survenite în urma unei greve a companiei aeriene sau a angajaţilor aeroportului, a unor situaţii de forţă majoră (intervenţii guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundaţii, accidente, furtuni, atacuri teroriste, acţiuni industriale) sau a oricărei situaţii independente de controlului direct al eSky ce rezultă în anularea rezervării sau zborului.
  3. Compania nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă pe biletul de avion. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform <LLNK 832004R0261           32>Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a <LLNK 831991R0295           31> Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin <LLNK 12006  1912 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.

 

 1. Rambursarea biletelor de avion
  1. În cazul nefolosirii serviciului, clientul are posibilitatea de a returna un bilet de avion cumpărat prin www.eSky.ro , cu condiţia ca tipul de bilet să permită o astfel de operaţiune, iar returnarea să fie efectuată la o dată anterioară datei de plecare. În momentul returnării biletului, clientul trebuie să fie conştient că penalizările rezultate în urma operaţiunii vor fi deduse din costul biletului (suma dedusă ca penalizare pentru returnarea biletului este stabilită de către Liniile Aeriene şi menţionată în condiţiile tarifare şi poate depăşi 50% din costul iniţial al biletului, în funcţie de clasa tarifară).
  2. Unele bilete de avion achiziţionate în regim promoţional nu permit modificări (de nume, de itinerariu etc) sau rambursarea biletelor, nici măcar în cazul returnării biletului la o dată anterioară datei de plecare. Anularea unui astfel de bilet sau neprezentarea la zbor înseamnă pierderea sumei totale plătită pentru acest tip de bilet.
  3. Taxa de emitere percepută de Companie (şi evidenţiata în momentul efectuării rezervării, respectiv în factura aferentă) nu este rambursabilă. În cazul în care Clientul va beneficia de un ramburs din partea Liniei Aeriene care operează zborul ales, taxa de emitere va fi dedusă din suma rambursată.
  4. În cazul returnării unui bilet, acesta trebuie trimis prin poştă direct la adresa:

eSky Travel Search SRL, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735

Sau prin e-mail la adresa de e-mail support@eSky.ro .

  1. Taxele poştale (dacă există) pentru expedierea biletului către eSky Travel Search SRL sunt suportate de către client. Pentru mai multă siguranţă, vă sfătuim să trimiteţi biletul prin scrisoare recomandată sau prin curier. În funcţie de modalitatea prin care s-a efectuat plata, suma rezultată după deducerea penalizărilor va fi rambursată pe cardul de credit sau direct în contul bancar al clientului în termen de 30 de zile de la primirea biletului returnat de catre eSky Travel Search.

 

 1. Modificarea rezervării
  1. Modificarea rezervării poate fi solicitată prin intermediul Serviciului Clienți sau completând formularul de contact disponibil pe website. Dacă au rămas mai puțin de 48 de ore până la plecare, este necesar ca Utilizatorul să contacteze telefonic Serviciul Clienți.
  2. Utilizatorul ia la cunoștință în momentul efectuării rezervării (fie telefonic, fie prin e-mailul de preconfirmare) faptul că nu toate companiile aeriene și nu toate tipurile de bilete permit modificări. Dacă modificarea este permisă de tipul de bilet achiziționat, în funcție de disponibilitate și de politica aplicată de compania aeriană, tariful total al modificării include:

- Taxa de modificare percepută de compania aeriană, conform termenilor și condițiilor de rezervare

- Diferența de tarif (diferența dintre tariful inițial la care biletul a fost achiziționat și tariful disponibil în momentul efectuării modificării pentru noile coordonate de călătorie, incluzând eventuale diferențe de taxe de aeroport)

- Taxa de tranzacție percepută de Companie pentru procesarea modificărilor solicitate

Lista taxelor de tranzacție aferente serviciilor de modificare a biletului achiziționat (în EUR):

Modificare

Taxă/pers

modificarea biletului de avion (data, rută, nume pasager)

14

anularea biletului

14

înregistrarea bagajului special sau suplimentar

8

solicitarea asistenței pe timpul zborului (spre exemplu, pentru minori neînsoțiți)

8

rezervarea locului preferat în avion

8

solicitarea unui tip de masă special

8

transportul animalelor de companie

8

prioritate la îmbarcare

8

alte servicii adiționale oferite de compania aeriană

8

check-in online/suport pentru realizarea check-inului

8

 

 1. SERVICIUL MultiLine

  1. Prevederi generale
   1. Prin intermediul Sistemului de Rezervare utilizatorii pot rezerva zboruri MultiLine. Acestea sunt formate din cel puțin 2 zboruri de la mai multe linii aeriene, unde fiecare zbor este considerat un serviciu separat, în condițiile în care liniile aeriene nu cooperează în vederea organizării de zboruri conectate (asociate).
   2. Rezervarea de zboruri MultiLine implică o achiziție finală de mai multe bilete de avion, de la linii aeriene diferite, ce cuprind mai multe zboruri cu transfer(uri). Pentru fiecare bilet de avion în parte se aplică termenii și condițiile fiecărei linii aeriene specificate
   3. În cazul zborurilor MultiLine, ținând cont de faptul ca zborurile sunt achiziționate ca și servicii separate, este obligația pasagerului să se asigure că pentru fiecare zbor îndeplinește următoarele:
    1. check-in la toate companiile aeriene și pentru fiecare segment de zbor în parte
    2. ridicarea și predarea bagajelor după și înainte de fiecare zbor
    3. schimbarea terminalului sau a aeroportului de unde se efectuează aterizarea/decolarea.
   4. Considerând că Utilizatorul rezervă bilete de avion de la linii aeriene diferite, există posibilitatea ca în cazul unor perioade foarte scurte între transferuri, anulări, întârzieri sau schimbarea orei de decolare (a se vedea pct. 1.38. Modificarea sau anularea rezervării datorată liniei aeriene), să întâmpine dificultăți la utilizarea unora dintre legături.
   5. Disponibilitatea zborurilor de legătură pentru fiecare combinație aleasă depinde de disponibilitatea de bilete de avion pentru conexiunile de zbor furnizate de companiile aeriene, cât și de criteriile specificate de către utilizator în Sistemul de Rezervare.

 

 1. Servicii adiționale
  1. Prin servicii adiționale se înțelege adăugarea oricărui serviciu de care Utilizatorul dorește să beneficieze pentru zborul rezervat și care nu este inclus în tariful biletului de avion (spre exemplu: bagaj de cală, îmbarcare cu prioritate, loc preferențial, etc.).
  2. În funcție de compania aeriană, ruta și perioada de călătorie, Utilizatorul poate rezerva zboruri care au sau nu incluse anumite servicii adiționale. În majoritatea cazurilor, aceste servicii, atunci când nu sunt incluse în tariful biletul de avion, pot fi adăugate contra unor taxe suplimentare percepute de liniile aeriene, fie în timpul procesului de rezervare, fie prin intermediul Serviciului Clienți.
  3. Unele linii aeriene nu permit adăugarea serviciilor adiționale de orice natură după efectuarea formalităților de check-in online.
  4. Serviciile adiționale pot fi achiziționate exclusiv pentru zborurile operate de linia aeriană vânzătoare. Pentru operarea anumitor rute, pot exista acorduri încheiate între liniile aeriene prin care un transportator poate opera un zbor în numele celuilat. Aceste zboruri poartă denumirea de zboruri code share și pentru astfel de călătorii, orice serviciu adițional poate fi achiziționat de către Utilizator doar la momentul prezentării la aeroport, înainte de începerea călătoriei.
  5. Atât agenția, ca și intermediar între Utilizator și linia aeriană, cât și Utilizatorul, în calitate de beneficiar al serviciilor puse la dispoziție de transportator, vor respecta în totalitate regulile impuse de liniile aeriene în ceea ce privește posibilitatea de a adăuga servicii adiționale și costurile percepute pentru adăugarea acestui tip de servicii. Agenția nu poate fi făcută responsabilă în cazul în care linia aeriană nu poate onora favorabil solicitarea Utilizatorului.

 

 1. Servicii adiționale oferite in timpul procesului de rezervare
  1. În timpul procesului de rezervare, Utilizatorul are posibilitatea de a achiziționa serviciul Travel Assistant, ce presupune achitarea unei taxe fixe afișate la momentul achiziției și care permite efectuarea oricărei modificări ulterioare (în limitele impuse de compania aeriană, atâta timp cât tipul de bilet permite această acțiune) fără achitarea suplimentară a taxei de tranzacție percepută de Companie în mod normal pentru respectivele servicii.
  2. Astfel, Utilizatorul este scutit de la a achita taxele de tranzacție practicate de eSky și specificate în tabelul de taxe de tranzacție, însă dacă o companie aeriană percepe o taxă pentru modificări/returnări/servicii adiționale în concordanță cu condițiile tarifului, Utilizatorul este obligat să achite serviciul, așa cum este specificat de către companie.
  3. Achiziționarea unui serviciu adițional sau efectuarea unei modificări pentru un bilet deja achiziționat necesită confirmarea companiei aeriene pentru a fi procesată. În cazul în care compania aeriană nu permite adăugarea unui anumit serviciu sau modificarea biletului, aceste solicitări nu vor putea fi onorate. Serviciul Travel Assistant este un serviciu nerambursabil.
  4. Procedura de check-in online reprezintă înregistrarea Utilizatorului în sistemul companiei aeriene, înainte de data și ora programată a zborului, în vederea evitării achitării taxei de înregistrare în aeroport în cazul unor companii aeriene, sau pentru facilitarea formalităților de înregistrare la aeroport.
  5. În vederea înregistrării, companiile aeriene pot solicita informații adiționale cu caracter personal despre Utilizator (spre exemplu, data nașterii, numărul pașaportului sau al cărții de identitate, date de contact actualizate etc.), iar Utilizatorul se obligă să ofere detalii corecte, complete și în timp util pentru finalizarea procesului.
  6. Utilizatorul este responsabil pentru transmiterea corectă și completă a datelor de contact astfel încât să poată fi contactat în timp util pentru preluarea datelor personale necesare efectuării check-in-ului online, în caz contrar Compania neputând fi trasă la răspundere pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator care are la bază oferirea de informații incorecte sau incomplete (spre exemplu, cheltuieli suplimentare pentru înregistrarea la aeroport, refuzul la îmbarcare etc.). Ca urmare a finalizării procesului de check-in online, va fi emisă o carte de îmbarcare ce îi va fi transmisă Utilizatorului în format electronic la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de rezervare și pe care acesta va trebui să o imprime și să o prezinte la aeroport împreună cu documentul de identitate valid pentru respectiva călătorie și ale cărui date au fost furnizate în timpul procesului de check-in online.
  7. Serviciul Bilet Sigur: în cazul anulării sau întârzierii prelungite a zborului, după verificarea tuturor detaliilor de călătorie ale Utilizatorului, eSky Travel Search îl va informa pe acesta către ce entitate să se adreseze în vederea obținerii de despăgubiri, de exemplu AIRHELP LIMITED, Clădirea Amtel 9B, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000, care va acționa doar la cererea și cu acordul clientului. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, eSky Travel Search va informa clientul despre drepturile sale și anume: dreptul de a face reclamații și de a depunde plângeri direct la compania aeriană care operează zborul anulat sau întârziat, cu scopul de a obține o despăgubire completă (acolo unde este posibil), despăgubire pe care pasagerul este îndreptățit să o primească.

 

 

 

 

2. Rezervări hoteliere

1. Contract între Utilizator și eSky.ro

Contract între utilizator și SC eSky Travel Search SRL, denumită în continuare "eSky.ro". Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții contractuale (Termeni & Condiții) înainte de a utiliza pagina de internet eSky.ro (Site).

 

2. Dispoziții generale

a) Acceptarea Termenilor & Condițiilor

Utilizând acest Site pentru căutarea și/sau efectuarea unei rezervări Utilizatorul confirmă că a citit, a înţeles și este de acord în totalitate cu Termenii & Condițiile de mai jos, fără nicio obiecție.

b) Obiectul termenilor şi condiţiilor

Prezenţii termeni şi condiţii stabilesc modul în care serviciile hoteliere furnizate de partenerii eSky.ro sunt puse la dispoziţia Utilizatorilor care încearcă să plaseze o rezervare prin intermediul site-ului www.eSky.ro , prin e-mail sau telefonic prin intermediul Serviciului Clienți. eSky.ro îi va furniza Utilizatorului:

 1. Acces direct la serviciile hoteliere oferite de furnizori, incluzând deopotrivă site-uri naţionale şi internaţionale;
 2. Posibilitatea de a beneficia de servicii personalizate.

 

c) Introducere - www.eSky.ro pune la dispoziția Utilizatorului o platformă online prin care acesta poate accesa bazele de date ale unor terţi furnizori precum: hoteluri, pensiuni, apartamente în sistem hotelier, alți intermediari (Furnizori de Servicii Hoteliere) şi acţionează ca agent intermediar pentru aceștia, dar nu este prestator al serviciilor de cazare și nici parte a contractelor de achiziţie de servicii hoteliere sau a altor contracte similare încheiate prin Sistemul de rezervări. Orice rezervare încheiată prin intermediul site-ului www.eSky.ro este finalizată şi executată în baza dispoziţiilor generale ale contractelor furnizorilor individuali. eSky.ro nu-și asumă nicio responsabilitate pentru produsele și serviciile hoteliere oferite de Furnizorii de Servicii Hoteliere și nu garantează în nici un fel (fie explicit sau implicit) acuratețea sau calitatea produselor și a serviciilor reflectate pe acest website.

d) Definiţii

- www.eSky.ro este un website operat de SC eSky Travel Search SRL (denumită și Compania, eSky.ro sau eSky Travel Search) cu sediul în Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735.

- Furnizor de servicii hoteliere sau conexe - partener eSky.ro, care, prin intermediul website-ului www.eSky.ro şi a altor website-uri deţinute de entități care cooperează cu Compania, oferă Utilizatorului serviciile sale hoteliere descrise în amănunt în ofertele individuale.

- Servicii hoteliere şi conexe – închirieri de scurtă durată de spaţii de cazare, camere de hotel, case, apartamente în regim hotelier şi furnizarea de alte servicii conexe la faţa locului.

- Pachete turistice – soluţii personalizate pentru utilizatori, reprezentând un produs turistic constituit dintr-o gamă de servicii individuale, printre care transportul (biletul de avion) şi rezervarea la hotel, precum şi servicii adiţionale, disponibile prin intermediul site-ului www.eSky.ro .

- Categoria hotelieră (numărul de stele) reflectă în general calitatea hotelului şi nivelul aproximativ de facilităţi disponibile și servicii oferite clienților. Totuşi acest sistem de clasificare variază de la ţară la ţară. Clasificarea hotelurilor în practica internaţională pe baza sistemului de acordare a stelelor nu are caracter obligatoriu asupra standardelor unui anumit hotel. Informaţiile şi descrierile serviciilor şi echipamentelor disponibile în cadrul Sistemului de rezervări cu privire la hoteluri se bazează pe propria descriere și evaluare a hotelierilor în concordanță cu normele legislative locale iar eSky.ro nu este responsabila pentru categoriile de hotel şi evaluarile stelelor deoarece acestea au fost furnizate astfel de către unitățile de cazare sau de Furnizorii de Servicii Hoteliere.

- Tipuri de cameră: În momentul accesării hotelului dorit, sistemul de rezervare va afişa toate tipurile de cameră disponibile în funcţie de criteriile de căutare ale Utilizatorului. Este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure că tipul de cameră rezervat va fi potrivit pentru numărul de persoane care se vor prezenta la hotel. Dacă sosesc mai multe persoane la hotel decât pot fi acomodate atunci hotelul are toate drepturile să nu accepte această rezervare şi în acest caz nici o rambursare nu va fi făcută. eSky.ro se angajează să se asigure că hotelul va oferi tipul de cameră solicitat precum și transmiterea de preferinţe speciale către hotel însă acestea nu pot fi garantate, ele fiind onorate în funcţie de disponibilitatea la momentul cazării.

- Tipul de masă: Unităţile de cazare pot oferi diferite tipuri de masa (room only, mic-dejun, demi-pensiune, pensiune completa, all inclusive precum și alte variații ale acestora). Mesele incluse în fiecare tarif sunt specificate în oferte iar Utilizatorul înțelege că există diferențe cantitative și calitative de la o unitate de cazare la alta.

 Toate ofertele speciale şi promoţiile sunt marcate ca atare şi pot avea condiţii speciale de rezervare, de plata şi/sau de anulare.

3. Efectuarea de rezervări hoteliere

         a) Plasarea unei rezervări hoteliere

Utilizatorul poate plasa o rezervare hotelieră printr-una dintre următoarele metode: prin Sistemul de rezervări disponibil pe website-ul www.eSky.ro introducând toate datele necesare în formular, prin alte website-uri deţinute de entităţi care cooperează cu eSky.ro, prin e-mail sau prin apel telefonic la Serviciul Clienţi.

Tariful serviciilor hoteliere este exprimat în moneda EURO. Acesta include: valoarea netă a serviciului şi cheltuieli de administrare.

Odată plasată o comandă, aceasta este considerată o rezervare fermă şi se supune Termenilor şi Condiţiilor eSky.ro precum şi ai Furnizorului de Servicii Hoteliere în ceea ce priveşte utilizarea serviciului hotelier, anularea şi modificarea rezervării etc.

         b) Confirmarea rezervării hoteliere şi a tarifului

După plasarea rezervării, Sistemul de Rezervări transmite automat o confirmare a cererii pe adresa de e-mail indicată de Utilizator. Alături de numărul de rezervare, aceasta conţine şi detalii cu privire la serviciile hoteliere, tariful total al serviciilor şi metoda de plata selectată. Este recomandat ca Utilizatorul să verifice corectitudinea datelor din confirmarea primită şi a tuturor detaliilor rezervării hoteliere. Comanda de servicii hoteliere se consideră finalizată când Utilizatorului îi este trimisă confirmarea rezervării la adresa de e-mail indicată, iar plata aferentă serviciului s-a efectuat în timp util.

 1. Condițiile de rezervare

Înainte de plasarea comenzii, Utilizatorului i se solicită să citească şi să accepte prezenţii Termeni şi Condiţii şi să citească şi să înţeleagă modul în care se calculează tariful serviciului hotelier pentru care a optat. Înţelegerea modului de realizare a listei cu tarife îl va ajuta pe Utilizator să aleagă oferta cea mai atractivă şi va reduce la minimum valoarea eventualei taxe de anulare sau modificare. Ulterior primirii cererii de rezervare, eSky.ro poate contacta Utilizatorul în scopul verificării datelor şi confirmării ofertei. În cazul în care contactul cu Utilizatorul nu este posibil, eSky.ro nu este răspunzător să se asigure că furnizorul acceptă rezervarea conform datelor introduse. Fiecare rezervare/cerere este înaintată de către eSky respectivului furnizor, în numele Utilizatorului sub forma unei comenzi. Hotelul poate anula rezervarea în cazul în care la data începerii sejurului, titularul rezervării nu se prezintă la hotel în intervalul de check-in. Intervalul de check-in şi condiţiile de anulare sunt variabile de la o unitate de cazare la alta şi sunt stabilite prin condiţiile de rezervare specifice hotelului care oferă serviciul.

        e) Metode de plată

Metode de plată:

Alegerea metodei de plată preferate este făcută de către Utilizator în cadrul formularului cu date personale din Sistemul de Rezervare, unde:

eSky Travel Search S.R.L

Banca Comercială Română (BCR)

RO07RNCB0082138090800001 (pentru tranzacţii în LEI)

RO77RNCB0082138090800002 (pentru tranzacţii în EUR)

 

4. Securitatea datelor

În conformitate cu legile Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter personal, eSky.ro foloseşte proceduri şi restricţii tehnice pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea incorectă a datelor personale prin sisteme şi proceduri operaţionale menite să protejeze şi să păstreze în siguranţă informaţiile Utilizatorului. Numai personalul autorizat are permisiunea de a accesa date personale în procesele de lucru.

 

5. Anularea unei rezervări hoteliere

           1. Anularea rezervării

Fiecare rezervare hotelieră se supune condiţiilor de anulare descrise pe pagina de rezervare a respectivului furnizor, afişate Utilizatorului în momentul rezervării serviciului şi înainte de finalizarea comenzii.

Termenul limită de anulare fără penalizare este specificat în momentul efectuării rezervării online şi este luat la cunoştinţă de către Utilizator. Orice solicitare de anulare a rezervării hoteliere transmisă după depăşirea termenului respectiv implică plata penalizărilor care, de asemenea, sunt specificate în timpul procesului de rezervare.

Notă: Unele hoteluri aplică o politică de anulare mai restrictivă, în special în cazul unor tarife promoționale, iar unele servicii de cazare sunt nerambursabile după momentul finalizării rezervării. Această informație va fi specificată în secțiunea specifică politicii de anulare din timpul procesului de rezervare, iar în cazul anulării sau neprezentării la hotel, Utilizatorul nu va putea beneficia de ramburs pentru serviciile neutilizate indiferent de circumstanțe.

         2. Anularea în cazul unui utilizator neidentificat

Pentru evitarea folosirii frauduloase a Sistemului de rezervări şi a efectuării de rezervări false, eSky.ro îşi rezervă dreptul de a anula rezervările negarantate cu cardul bancar, în cazul în care nu este posibilă contactarea Utilizatorului la numărul de telefon indicat de acesta. În acest caz, Utilizatorul nu are dreptul de a formula reclamaţii cu privire la furnizarea serviciului hotelier în cauză. Utilizatorul poate opta pentru efectuarea unei rezervări garantate, furnizând numărul cardului de credit şi împiedicând astfel anularea rezervării din motivele menţionate mai sus.

Notă: Unele hoteluri au tarife fluctuante, care se schimbă zilnic. Tariful nu se garantează decât pe baza unei rezervări confirmate şi rămâne ferm în momentul confirmării acesteia. Nu se acceptă o cerere de rambursare bazată pe faptul că tariful de vânzare online a fost diferit de tariful de recepţie sau de tarife promotionale sau de tip last-minute apărute ulterior.

Cererile de rambursare ca urmare a neutilizarii în totalitate sau parţiale a serviciilor hoteliere, trebuie însoţite de o cerere scrisă din partea Utilizatorului şi de o confirmare scrisă din partea hotelului/furnizorului. Această confirmare nu garantează returnarea contravalorii serviciilor neutilizate şi va fi onorată numai în cazul în care atât hotelul cât şi Furnizorul de servicii hoteliere acceptă returnarea contravalorii serviciilor neutilizate.

În caz de imposibilitate fortuită de a onora rezervarea (overbooking), eSky.ro îşi rezervă dreptul de a înlocui hotelul sau alte serviciile confirmate iniţial cu altele de categorie similară, fără nici un fel de altă compensaţie sau de a returna banii integral în cazul în care este imposibilă oferirea unei alternative.

eSky.ro nu este responsabilă pentru compensarea niciunei situaţii care ar fi putut fi rezolvată la faţă locului dacă hotelul ar fi fost informat.

 

6. Dispoziţii finale


         1. Orice reclamaţii cu privire la serviciile hoteliere sau eventuale cereri de despăgubire din partea Utilizatorilor pentru orice pierderi suferite vor fi adresate Furnizorilor de Servicii Hoteliere şi tratate direct de către aceştia. eSky.ro este răspunzătoare exclusiv pentru nereguli privind serviciul de intermediere pe website, acestea putând fi reclamate în termen de 7 zile de la efectuarea rezervării fie în scris pe adresa biroului eSky Travel Search, Calea Griviței 84-98 si 100-102, Cladirea de birouri The Mark, et 3, Bucuresti, sector 1, cod postal 010735 sau prin e-mail, la adresa reclamaţii@eSky.ro. Compania va confirma Utilizatorului acceptarea reclamaţiei şi îl va informa pe acesta în legătură cu termenul necesar investigării reclamaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Termenul pentru soluţionarea unei reclamaţii este de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.

         2. eSky.ro şi furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru calitatea serviciilor hoteliere disponibile prin intermediul site-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare, ce fac imposibilă finalizarea tranzacţiei. Rolul eSky.ro şi al companiilor cu care aceasta colaborează pentru a le asigura Utilizatorilor baza de date cu hoteluri este de a permite Utilizatorilor acces la ofertele directe prezentate de furnizorii individuali.

       3. Forţă majoră: eSky.ro nu este responsabilă în cazul petrecerii unor evenimente cauzate de forţă majoră incluzând dar fără a se limita la intervenţii guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundaţii, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau acţiuni industriale care pot afecta eSky.ro sau pe furnizorii săi.

        4. Repudiere: Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, eSky.ro este răspunzatoare exclusiv pentru pagube efectiv suportate, plătite sau acumulate de Utilizator din cauza unei deficienţe în îndeplinirea serviciilor Companiei demonstrate ca atare până la o sumă maximă ce nu depășește costul total al rezervării, menționat în e-mailul de confirmare. De asemenea, nici eSky.ro și nici angajaţii săi sau partenerii afiliaţi sau alții (terți) implicați în promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi a conţinutului acestuia nu vor fi responsabili: pentru orice pierdere sau pagubă punitivă (directă sau indirectă), pentru orice pierdere de producţie, de profit sau de venit, de contract, păgubire a reputaţiei şi al bunului renume, pierdere de creanţe, pentru orice inacuratețe legată de informaţii ale unităţii de cazare care sunt prezentate ca disponibile pe website-ul eSky.ro, pentru serviciile executate sau produsele oferite de unitatea de cazare și nici pentru orice pagubă, pierdere sau costuri indirecte, înclălcări ale legii, neglijențe, comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, prejudicii sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) unităţii de cazare sau altor parteneri ai eSky.ro, inclusiv angajaţilor ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziţie, oferite sau promovate prin intermediul website-ului, incluzând orice anulare (parţială), suprarezervare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul eSky.ro.

6. Legea aplicabilă: Aceşti Termeni şi Condiţii reprezintă contractul între Utilizator şi eSky.ro şi este guvernat de legile din România.


 

 

 

 1. Termeni și condiții – Asigurări de călătorie

ASIGURARE

 1. În funcție de serviciul ales de Utilizator la efectuarea unei rezervări prin intermediul Sistemului de rezervare sau al Centrului de contact, Asigurătorul pentru poliţa de asigurare indicată și selectată de Utilizator este:
  • în cazul Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, Asigurătorul este INTER PARTNER ASSISTANCE SA, membru al AXA Group, cu sediul social ȋn Avenue Louise 166, 1050, Bruxelles, Belgia, în continuare „Asigurătorul”, reprezentat ȋn baza unei ȋmputerniciri a companiei AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o, cu sediul social ȋn Hvězdova 1689 / 2a, 140 00, Praga, Număr de identificare (IČO): 25695215, înregistrat ȋn Registrul comercial al Instanţei Municipale din Praga cu dosarul de referință C 61910 (în continuare "Axa Assistance")
  • pentru alte poliţe de asigurare, Asigurătorul este Colonnade Insurance SA Luxembourg – reprezentată de Sucursala București cu Sediul social ȋn București, Str. C.A Rosetti nr. 17, birou 501-502, etaj 5, Sector 2, Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17214 / 10.10.2017, Cod de Identificare Fiscală: 38335135 / (denumit în continuare "Colonnade")
 2. Agentul își desfășoară activitatea în baza ȋmputernicirii de a desfășura activități specifice Agentului acordată de către Asigurător, conținutul acestor activități pentru Axa Assistance fiind disponibil aici.
 3. eSky desfășoară toate activitățile prezente și legale privind încheierea sau executarea contractelor de asigurare specificate în prezentul Regulament, inclusiv
  • Ca parte a asigurării Colonnade și Axa Assistance, informează Utilizatorii despre încheierea unui acord de asigurare, despre condițiile de aderare și renunţare, despre obiectul și sfera asigurării și obligațiile Utilizatorului asigurat, furnizează documentele necesare ȋnainte de aderarea la asigurare, inclusiv documente referitoare la principiile prelucrării actelor conţinând date cu caracter personal și a documentelor care confirmă autorizaţia de a opera sub poliţe de asigurare individuale, precum și confirmările pentru aderarea la asigurare şi oferă instrucțiuni despre procedura în cazurile acoperite de un contract de asigurare.
 4. eSky va oferi Utilizatorilor toate informațiile şi documentele necesare şi/sau obligatorii din punct de vedere legal cu privire la sfera poliţelor şi/sau a serviciilor de asigurare prin intermediul Sistemului de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact. eSky este obligată să furnizeze Utilizatorului condițiile contractului de asigurare înainte de a accepta să finanțeze costurile primei/primelor de asigurare şi, beneficiind de sprijinului integral al Axa Assistance și Colonnade, de asemenea orice alte informații și documente obligatorii din punct de vedere legal în temeiul dispozițiilor legale aplicabile.
 5. Contractul de asigurare este încheiat, în funcție de poliţa de asigurare aleasă de Utilizator:
  • în cazul asigurării Costurilor de anulare a călătoriei de către Asigurător între Axa Assistance și eSky în numele Utilizatorilor care aderă la asigurare, acoperirea asigurării este realizată în conformitate cu Condițiile speciale ale Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, precum și ȋn concordanţă cu principiile stabilite în cadrul Sistemului de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
  • pentru alte poliţe de asigurare Colonnade și eSky ȋn cazul Utilizatorilor care aderă la asigurare, acoperirea asigurării este realizată în conformitate cu TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE, TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE CĂLĂTORIE PENTRU CĂLĂTORII DOMESTICE, TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE ALE ASIGURĂRII DE ANULARE A CĂLĂTORIEI ȋn sfera de aplicare specificată ȋn acest Regulament, precum şi ȋn concordanţă cu principiile stabilite ȋn cadrul Sistemului de Rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
 6. Toate documentele referitoare la poliţele de asigurare individuală, inclusiv domeniul de aplicare al acestora, sunt disponibile în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
 7. În funcție de poliţa de asigurare aleasă, documentul care confirmă aderarea la contractul de asigurare este Certificatul de asigurare trimis Utilizatorului în format electronic după finalizarea procedurii de rezervare în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de Contact.
 8. Certificatul de asigurare, Condițiile generale ale asigurării, Termenii și condițiile speciale ale Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, precum și oricare alte documente puse la dispoziția dumneavoastră în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact privind implementarea serviciilor vor fi trimise pe o adresă de e-mail specifică.
 9. Aderarea Utilizatorului la asigurare este voluntară și irevocabilă şi implică acordul de a finanța costul primei/primelor de asigurare auxiliar respectivei poliţe și / sau serviciu de asigurare pus la dispoziție de Axa Assistance sau Colonnade pentru fiecare caz ȋn parte. Utilizatorul solicită evaluarea costurilor de mai sus, selectând una dintre opțiunile propuse ȋn Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact, introducând toate datele necesare în chestionarul personal.
 10. Utilizatorul finanțează costul primei/primelor de asigurare după ce a introdus date personale reale în Sistemul de rezervare. Înainte de a încheia un contract de asigurare, este responsabilitatea Utilizatorului să citească și să accepte acest Regulament și, în funcție de poliţa sau serviciile de asigurare alese, Termenii și condițiile generale ale Colonnade Group Insurance sau Termenii și condițiile speciale ale Asigurării All Risk pentru anularea călătoriei, precum și toate celelalte documente puse la dispoziția Utilizatorului în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
 11. Utilizatorul primește la adresa de e-mail specificată personal o confirmare care conține, printre altele: numărul de rezervare, informații despre prețul total al asigurării și modalitatea de plată. Costurile suportate de Utilizatorul asigurat sunt exprimate în moneda specificată în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
 12. Plățile privind poliţa de asigurare se efectuează în condițiile prevăzute la punctul VII din Regulament și în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale Colonnade Group Insurance și Termenii și condițiile speciale ale asigurării All Risk pentru anularea călătoriei.
 13. În cazul aderării la asigurare prin Internet, consumatorul are dreptul să utilizeze metoda de soluționare a litigiilor nejudiciare și să-și ȋnainteze plângerea pe platforma online EU ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Serviciul de închiriere de mașini
  1. Site-ul www.eSky.ro precum și societatea eSky Travel Search SRL acționează ca agent pentru terți furnizori de servicii de închirieri de mașini, prin urmare nu este parte a contractelor comerciale și nu deține sistemul de rezervare și de închiriere de mașini.
  2. Operatorul sistemului de rezervare și de închiriere de mașini pus la dispoziția utilizatorului prin website-ul www.eSky.ro este rentalcars.com, brand care aparține grupului TravelJigsaw Limited, companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor (număr de înregistrare: 05179829) cu sediul în Londra, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA, care acționează ca intermediar pentru companiile de închiriere de mașini și care funcționează conform termenilor și condițiilor proprii disponibile pe pagina https://www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do .
  3. Orice rezervare încheiată prin intermediul website-ului www.eSky.ro este executată conform condițiilor de utilizare a serviciilor rentalcars.com, împreună cu condițiile specifice pentru fiecare furnizor de servicii de închiriere de mașini, determinate direct de către aceștia, și reprezintă contractul între utilizator și furnizorul de servicii. Site-ul www.eSky.ro oferă servicii de închiriere de spațiu publicitar pentru rentalcars.com iar rolul lui este acela de a pune la dispoziția utilizatorilor sistemul de rezervări și închiriere de mașini al rentalcars.com și de a permite acestora accesul direct la conținutul de furnizori ai acestuia. eSky Travel Search SRL nu este răspunzătoare pentru calitatea serviciilor livrate de terții furnizori disponibili prin intermediul website-ului sau pentru erori ce pot apărea în timpul procesului de rezervare a serviciilor de închiriere de mașini. Orice reclamații cu privire la serviciile oferite de rentalcars.com și furnizorii acesteia sau eventualele cereri de despăgubire vor fi adresate furnizorilor de servicii și tratate direct de către aceștia.

 

 1. Urmărirea bagajelor - Termeni și condiții

eSky oferă servicii de închiriere pentru spațiu de advertising către BLUE RIBBON BAGS, LLC, companie incorporată conform statului Delaware, cu sediul în Statele Unite, 119 West 40th Street, New York, NY 10018i. Aceasta oferă servicii în baza regulilor setate în termenii și condițiile companiei: https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. eSky poate informa cu privire la posibilitatea de a achiziționa servicii adiționale de urmărire a bagajului în colaborare cu BRB în timpul efectu ării rezervării sau achiziționării altor servicii.

 

 1.  Termeni și condiții speciale, aplicabile exclusiv pachetelor de servicii turistice -  Drepturi si obligații specifice prevăzute de OG 2/2018
  1. In conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de Guvern nr. 2/2018, este indeplinită obligația Companiei de informare, prin publicarea prezentelor Termeni si Condiții pe site-ul esky.ro și prin comunicarea in format PDF către clienți, prin emailul de confirmare a comenzii.
  2. Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu Compania.
  3. Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare, în limitele, condițiile și cu excepțiile prevăzute de prestatorii efectivi ai serviciilor, compania eSky neputand fi considerată responsabilă dacă se constată imposibilitatea transferului pachetului către o altă persoană.
  4. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare.
  5. Contractul poate inceta fără plata de penalități de încetare, inainte de începerea executării pachetului, însă numai în situația unor circumstanțe excepționale, ce nu țin de voința exclusivă a călătorului. (de ex. în cazul unor problem grave de Securitate la destinație, ce sunt susceptibile a afecta pachetul). Călătorul are posibilitatea încetării contractului înainte de începerea executării pachetului, însă numai în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvată și justificabilă.
  6. În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
  7. Călătorii au de asemenea dreptul la reducerea preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care neconformitatea apare într-una din următoarele situații: este imputabilă călătorului; e ste imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă; este cauzată de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
  8. Călătorii au obligația comunicării oricărei neconformități constatate pe parcursul executării pachetului, fără întarzieri nejustificate.
  9. Compania oferă asistenţă în cazul în care un călător se află în dificultate.
  10. Compania este răspunzătoare pentru orice erori cauzate de defecţiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile şi, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.
  11. Compania nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanţe inevitabile şi extraordinare.
  12. În conformitate cu prevederile art. 12 din OG 2/2018, eSky își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentele dispoziții, cu condiția informării clientului intr-un mod clar, inteligibil si bine evidențiat, modificări ce pot fi urmărite pe site-ul www.esky.ro.
  13. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
  14. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
  15. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
  16. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal
  17. Site-ul internet pe care este accesibila Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2018/08/OG-2_2018.pdf.
  18. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. eSky a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu societatea Omniasig. Călătorii pot contacta această entitate, în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei eSky.